Jump to content

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Τροποποίηση του προγράμματος • Όλες οι αλλαγές


atsianos

Recommended Posts

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκυλακάκη, τροποποιήθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”».

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης τροποποίησης:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/ 720/28.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» (Β’ 2903), σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4986/2022, ως ακολούθως:

  1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Το δικαίωμα συμμετοχής υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται. Μεταβίβαση του δικαιώματος δίνεται μόνο στην αναγκαστική περίπτωση αποβίωσης του Ωφελουμένου. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα μεταβίβασης της αίτησης χρηματοδότησης θεμελιώνεται με την έγκριση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 12. Μετά τις νόμιμες διαδικασίες περί κληρονομικής διαδοχής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έναντι του προγράμματος θα μεταβιβάζονται σε νόμιμο κληρονόμο και ο οποίος θα δηλώνεται ως διάδοχος της αίτησης στο Πρόγραμμα. Ο διάδοχος δύναται να είναι ταυτόχρονα και Ωφελούμενος για άλλη παροχή κατανάλωσης στο τρέχον Πρόγραμμα. Ο διάδοχος με την αποδοχή του ορισμού του ως νέος Ωφελούμενος οφείλει να αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν στο Πρόγραμμα. Με την επιφύλαξη της καταληκτικής ημερομηνίας του προγράμματος του άρθρου 13, το χρονικό διάστημα από τη δήλωση αποβίωσης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής εξαιρείται από τις τυχόν προθεσμίες του έργου.»

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι δαπάνες διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ για την εκπλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνει ως Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος καλύπτονται από τον συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος. Ο προϋπολογισμός των διαχειριστικών δαπανών έχει μέγιστη δαπάνη 800.000 € που βαρύνει τη ΣΑΤΑ 075. Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε 120 ευρώ ανά ολοκληρωμένο φάκελο δικαιούχου. Ως ολοκλήρωση του φακέλου/αιτήματος ορίζεται το στάδιο της τελικής αξιολόγησης προς εκταμίευση της ενίσχυσης ή τελικής απένταξης.

Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) επί του προϋπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών, του παρόντος άρθρου, ως προκαταβολή, καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα.

β) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί των διαχειριστικών δαπανών ολοκληρωμένων φακέλων, καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες δόσεις, για την ορθή και ομαλή παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος. Η καταβολή των εξαμηνιαίων δόσεων, εκκινεί με την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου του 2023 (1η εξαμηνιαία δόση).

γ) Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με τη διαχειριστική ολοκλήρωση του Προγράμματος.

δ) Η διαχειριστική δαπάνη είναι ανάλογη με την πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη του προγράμματος και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά την ως άνω οριζόμενη μέγιστη δαπάνη.

ε) Εφόσον, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται περικοπή των διαχειριστικών εξόδων».

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

α) τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδονται θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα από τον εκδότη (προμηθευτή),

β) δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά,

γ) η εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού συστήματος στο αίτημα για την ενεργοποίηση σύνδεσης και αντίστοιχα στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αποκλίνει μειούμενη έως 500w από την ισχύ που αναγράφεται στην οικεία Σύμβαση Σύνδεσης και αντίστοιχα στην οικεία αίτηση χρηματοδότησης.

δ) η ονομαστική ισχύς του συστήματος αποθήκευσης (kVA) στο αίτημα για την ενεργοποίηση και αντίστοιχα στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αποκλίνει από την ονομαστική ισχύ που αναγράφεται στην οικεία Συμβασης Συνδεσης και αντίστοιχα στην οικεία αίτηση χρηματοδότησης.

ε) η χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης που αναγράφεται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από το ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αποκλίνει από την χωρητικότητα που αναγράφεται στην οικεία αίτηση χρηματοδότησης.

Για τις ως άνω περ. γ) δ) και ε) δεν απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης σύνδεσης και της αίτησης χρηματοδότησης από τον χρήστη και το ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται στον ωφελούμενο προκύπτει από την εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταικού σταθμού και τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης που αναγράφονται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που έχει αρχικά εγκριθεί και δεσμευτεί.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που σημειώνονται αποκλίσεις ως προς την ισχύ, με την επιφύλαξη των περ. γ), δ) και ε), απαιτείται από τον Ωφελούμενο τροποποίηση της οικείας Σύμβασης Σύνδεσης χωρίς την επανυποβολή νέας αίτησης χρηματοδότησης.».

  1. Η παρ. 4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«4) Επικοινωνία με τον ωφελούμενο για τη συμπλήρωση πιθανών ελλείψεων ή για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και παραστατικών των άρθρων 11 και 14, αντίστοιχα. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ΔΕΔΔΗΕ επικαιροποιεί το τελικό ποσό επιχορήγησης βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών που αναγράφονται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που έχει υποβάλλει ο Ωφελούμενος σύμφωνα με το άρθρο 14. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι ο ωφελούμενος εμπίπτει βάσει του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος του σε διαφορετική Κατηγορία Ωφελουμένου, το τελικό ποσό επιχορήγησης αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατηγορία όπου αυτός εμπίπτει και καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση το τελικό πιστοποιούμενο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό επιχορήγησης που έχει αρχικά δεσμευτεί σύμφωνα με το άρθρο 12

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: https://news.b2green.gr/40163/φωτοβολταϊκά-στη-στέγη-τροποποίηση-τ


View full Άρθρου

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
×
×
  • Δημιουργία Νέου...