Jump to content

e-Άδειες: Βεβαίωση Όρων Δόμησης και Αναθεώρηση Οικοδομικής Αδείας κατηγοριών 1 και 2


Recommended Posts

Τροποποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4951/2022, που αφορούν στη δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικής Άδειας και Αδείας Αναθεώρησης των κατηγοριών 1 και 2 με Βεβαίωση όρων δόμησης της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017.

Αναλυτικά:

Η Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθρ. 38§2 ν.4495/2017για Οικοδομική Άδεια και Αναθεώρηση Οικοδομικής Αδείας έχει τροποποιηθεί ώστε να αφορά και τις Οικοδομικές Άδειες Κατηγορίας 1, 2, την Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής και την Άδεια κατεδάφισης.

 1. Στο πεδίο «Κατηγορία» υπάρχουν οι εξής επιλογές:
  Οικοδομική Άδεια Κατηγορία 1
  Οικοδομική Άδεια Κατηγορία 2
  Οικοδομική Άδεια Κατηγορία 3
  Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης (Κατηγ. 1)
  Άδεια Κατεδάφισης (Κατηγ. 1)
 1. Για τις κατηγορίες 1 και 2 προβλέπεται έλεγχος Τοπογραφικού Διαγράμματος, οπότε απαιτείται να αναρτηθούν:
  Τοπογραφικό Διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87
  Τίτλοι ιδιοκτησίας & Έγγραφα Κτηματολογίου
 2. Στις επιμέρους Περιπτώσεις έχουν προστεθεί επιλογές για ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣHΣ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ώστε να καλύπτονται όλες οι υποπεριπτώσεις του άρθρου 36 του ν. 4495/2017.
 3. Σε περίπτωση επιλογής «ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: νομιμοποίηση κατασκευών και αλλαγών χρήσης» δημιουργείται στην Οικοδομική Άδεια ή την Αναθεώρησή της η απαίτηση επισύναψης «Χρηματικού καταλόγου ή Υπαγωγής αυθαιρέτου προς Νομιμοποίηση».

H Βεβαίωση Όρων Δόμησης αρθ. 38§2 ν.4495/2017 για Αναθεώρηση έντυπης Αδείαςέχει τροποποιηθεί ώστε να αφορά και τις Έντυπες Άδειες Κατηγορίας 1, 2 και την Έντυπη άδεια κατεδάφισης.

 1. Στο πεδίο «Κατηγορία» υπάρχουν οι εξής επιλογές:
  Έντυπη Άδεια Κατηγορία 1
  Έντυπη Άδεια Κατηγορία 2
  Έντυπη Άδεια Κατηγορία 3
  Έντυπη Άδεια Κατεδάφισης (Κατηγορία 1)
 1. Για τις κατηγορίες 1 και 2 προβλέπεται έλεγχος Τοπογραφικού Διαγράμματος, οπότε απαιτείται να αναρτηθούν:
  Τοπογραφικό Διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87
  Τίτλοι ιδιοκτησίας & Έγγραφα Κτηματολογίου
  Εγκεκριμένο Τοπογραφικό διάγραμμα
  Στέλεχος τροποποιούμενης Οικοδομικής Άδειας/Άδειας Δόμησης
 2. Στις επιμέρους Περιπτώσεις έχουν προστεθεί επιλογές για ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣHΣ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ώστε να καλύπτονται όλες οι υποπεριπτώσεις του άρθρου 36 του ν. 4495/2017.
 3. Σε περίπτωση επιλογής «ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: νομιμοποίηση κατασκευών και αλλαγών χρήσης» δημιουργείται στην Αναθεώρηση της έντυπης αδείας η απαίτηση επισύναψης «Χρηματικού καταλόγου ή Υπαγωγής αυθαιρέτου προς Νομιμοποίηση».

Η ΥΔΟΜ διενεργεί έλεγχο των επιλογών του μηχανικού και της κατηγορίας της αδείας, καθώς και των στοιχείων του Τοπογραφικού Διαγράμματος, όπου απαιτείται, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6β του άρθρου 35 του ν. 4495/2017. Οι λοιπές ενέργειες δεν έχουν τροποποιηθεί.

Οι Βεβαιώσεις Όρων Δόμησης που κατά την προσαρμογή του συστήματος βρίσκονται σε «Προσωρινή Αποθήκευση» έχουν ενημερωθεί με τα νέα δεδομένα.

Στις μεταγενέστερες πράξεις των Βεβαιώσεων Όρων Δόμησης, συγκεκριμένα την Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020), την Αναθεώρηση Οικ. Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020), την Άδεια Κατεδάφισης (ν.4759/2020), την Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης ΜΕ προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020) και την Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020), έχει γίνει η απαραίτητη προσαρμογή, ώστε να μην υποβάλλονται Τοπογραφικό Διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87 και Τίτλοι ιδιοκτησίας & Έγγραφα Κτηματολογίου, εφόσον προβλέπονται για την έκδοση της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, στην Προχωρημένη αναζήτηση έχει προστεθεί το κριτήριο «Κωδικός πράξης». Από την αρχή της λειτουργίας του «e-Άδειες», κάθε αίτηση κατά την εισαγωγή της λαμβάνει κωδικό πράξης της μορφής 111111-2. Το πρώτο τμήμα του κωδικού (έως την παύλα «-») είναι κοινό σε όλες τις συσχετιζόμενες πράξεις μιας αλυσίδας (πχ. Βεβαίωση όρων δόμησης, Οικοδομική Άδεια, Μεταγενέστερος έλεγχος κλπ). Η αναζήτηση με τον Κωδικό πράξης (εισάγεται μόνο πρώτο τμήμα) εμφανίζει όλη την αλληλουχία των πράξεων.

Υπενθυμίζουμε το περιεχόμενο των 2 άρθρων του ν.4951/2022:

Άρθρο 155
Προέγκριση οικοδομικών αδειών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ιδίου νόμου, στο δεύτερο εδάφιο ο «όγκος» αντικαθίσταται από το «ύψος», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36. Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38.».

Άρθρο 156
Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 (Α΄167), περί οικοδομικών αδειών που εξαιρούνται προέγκρισης, προστίθενται οι κατηγορίες αδειών 1 και 2, προβλέπονται τα υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία τους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι οικοδομικές άδειες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής:

α) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.

Ο αριθμός οικοδομικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

β. Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται: βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα, και ββ) για την Κατηγορία 3, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.

Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.».

 


View full άρθρο

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
×
×
 • Δημιουργία Νέου...