Jump to content

2η ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» 2022


 Κοινοποίηση

Recommended Posts

1. Προκήρυξη - Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 

Το 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» - GREEN BUSINESS, σε συνεργασία με το ΕΙΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της ποιότητας στις κατασκευές αλουμινίου, αλλά και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Αρχιτεκτόνων & Κατασκευαστών Αλουμινίου, προκηρύσσει τη 2η ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 4-6/11/22 στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY THESSALONIKI.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της ΕΚΘΕΣΗΣ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ, είναι:

 • Η επιβράβευση της βέλτιστης χρήσης συστημάτων αλουμινίου στα δομικά έργα από τα Αρχιτεκτονικά Γραφεία και τους Κατασκευαστές Αλουμινίου.
 • Η προβολή των καλύτερων υλοποιημένων έργων με κατασκευές αλουμινίου της τελευταίας 5ετίας, σε επίπεδο μελέτης αλλά και κατασκευής.
 • Η ανάδειξη της συνεργασίας των Κατασκευαστών Αλουμινίου με τους Αρχιτέκτονες.
 • Η ισοβαρής επιβράβευση των δύο ομάδων συμμετοχής, Κατασκευαστών Αλουμινίου & Αρχιτεκτόνων, με ξεχωριστή αξιολόγηση και ισότιμο αριθμό βραβείων που θα απονεμηθούν.

Η ΕΚΘΕΣΗ

Οι επιλεγμένες συμμετοχές έργων θα εκτεθούν στην αίθουσα Ballroom III του HYATT REGENCY THESSALONIKI στις 4-6/11/22, στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» - GREEN BUSINESS, και θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε σχετικό κατάλογο, που θα δημοσιευθεί στο site του συνεδρίου www.alumini.gr. Ο κατάλογος θα επικοινωνηθεί σε όλον τον κύκλο του συνεδρίου (Κατασκευαστές Αλουμινίου, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Συνεργαζόμενοι Κλάδοι, Ξενοδόχοι, Πολιτεία, Καλεσμένοι, Φορείς, Τύπος).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου και αρχιτεκτονικά γραφεία, μεμονωμένα ή από κοινού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 των όρων.
 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελληνικές με έδρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να έχουν ένα τουλάχιστον εγγεγραμμένο μέλος στο 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» μέχρι την 31η Αυγούστου 2022 (ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχών-αποστολής φακέλων).
 • Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα κατατεθούν έως τις 31/08/2022 και αφορούν υλοποιημένα έργα, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου στο κέλυφος, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους ή ειδικές κατασκευές του κτιρίου.
 • Τα υποψήφια έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία (από 1/1/2016 έως 30/06/2022) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν από 1 έως 3 έργα σε μία ή και περισσότερες Κατηγορίες Βραβείων, εφόσον καθένα από αυτά περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται. Κάθε υποψήφιο έργο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
 • Για την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους ψηφιακούς φακέλους των υποψηφιοτήτων, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι συμμετέχοντες που υποβάλλουν την αίτηση.
 • Μετά την ολοκλήρωση υποβολής συμμετοχών και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης, η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, δικαιούται να συγχωνεύσει, να ακυρώσει κατηγορίες ή/και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε άλλη κατηγορία.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, γνωστοποιεί μόνο στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ανακοινώνει μόνο τα επιλεγμένα έργα που θα παρουσιαστούν στην Έκθεση.
 • Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να μην ανακοινώσουν δημόσια τις υποψηφιότητες των έργων τους, μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να προγραμματίσει εκ νέου τη διοργάνωση της ΕΚΘΕΣΗΣ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ, εάν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σύμφωνα με τις αναλόγως ισχύουσες διατάξεις αφορούν στην πρόληψη και προστασία από τον COVID-19.
 • Με την υποβολή υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ουσιαστικά πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως μόνης αρμόδιας για την αξιολόγηση των υποψήφιων έργων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, με μόνη εξαίρεση το νεοεισερχόμενο Βραβείο Κοινού (όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Κατηγορίες Βραβείων»).
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης θεωρούνται οριστικές, συνεπώς δεν εξετάζονται ενστάσεις για πιθανή επαναξιολόγηση των υποψήφιων έργων.

 

3, Επιτροπή Αξιολόγησης

Τα έργα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από επιτροπή ειδικών η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του αρχιτεκτονικού χώρου, του κλάδου των κατασκευών αλουμινίου, εκπροσώπους φορέων κτλ.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ότι καθένα από τα μέλη της επιτροπής πραγματοποιεί ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των υποψήφιων έργων. Η διαδικασία ψηφοφορίας δεν πραγματοποιείται ομαδικά και είναι αυστηρώς προσωπική, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης και να μην επηρεάζεται κανένα μέλος της επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις των υπόλοιπων μελών.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης:

 • ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έργου προς αξιολόγηση, παρά μόνο εκτός συναγωνισμού.
 • ΔΕΝ έχουν δικαίωμα ψήφου σε έργα που έχει υποβάλλει εταιρεία, φορέας ή όμιλος εταιρειών, με τον οποίο υπάρχει ενεργή σχέση εργασίας ή σε έργα που έχουν υποβληθεί από άλλη εταιρεία και στα οποία συμμετείχε η εταιρεία ή ο όμιλος εταιρειών που εργάζονται.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλουν, προβαίνοντας σε γραπτή δήλωσή τους, να εξαιρεθούν από την κρίση οποιουδήποτε υποψήφιου έργου, με το οποίο θεωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι.

 1. Νίκος Βλαχάκης, Πρόεδρος Επιτροπής, MBA, ΝΕΟΚΕΜ, ΕΕΑ
 2. Διονύσης Σοτοβίκης, Αρχιτέκτονας, ΕΙΑ
 3. Σταύρος Γυφτόπουλος, Αρχιτέκτονας, ΕΙΑ
 4. Κώστας Διαμαντής, Κατασκευαστής Αλουμινίου, ΣΕΚΑ
 5. Έλλη Γκανάκου, Χημικός Μηχανικός, ΕΕΑ
 6. Τζούλια Τσαλίκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΣΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 7. Γιώργος Καλογεράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ELVIAL Χορηγός 2ης Έκθεσης & Βραβείων
 8. Κώστας Λένος, Κατασκευαστής Αλουμινίου, ΣΕΚΑ
 9. Γιώργος Μαδεμοχωρίτης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΣΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 10. Κατερίνα Βαλσαμάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 11. Αθανασία Βαρελά, Αρχιτέκτονας, ELVAL COLOUR

Το έργο της επιτροπής συντονίζει η εταιρεία διοργάνωσης ENERGY MARKETING.

 

5. Κόστος Συμμετοχής

Μοναδικό κόστος συμμετοχής, που βαραίνει τους υποψήφιους, είναι το κόστος της εκτύπωσης της πινακίδας προβολής έργων, βάσει των προδιαγραφών που υποδεικνύονται παραπάνω.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ENERGY MARKETING, στο τηλέφωνο 210 4512000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@energymarketing.gr.

Όλες οι πληροφορίες και οι όροι είναι αναρτημένα στο site του συνεδρίου www.alumini.gr.

 

Για Φόρμα - Αίτηση Συμμετοχής - Σοιχεία Έργου εδ΄ώ

για περισσότερα βλέπε εδώ

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Είσοδος

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος Τώρα
 Κοινοποίηση

×
×
 • Δημιουργία Νέου...