Jump to content
 • Καλώς όρισες

  Σε 2 λεπτά μπορείς να κάνεις εγγραφή στο eBuildingID.gr και να έχεις πλήρη πρόσβαση ΄σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες.

  Θα μπορείς να συμμετέχεις στον διάλογο με ερωτήσεις - απαντήσεις.

  Να κατεβάσεις χρήσιμα αρχεία και εφαρμογές από τα Download

  χωρίς υποχρέωση και Δωρεάν

Νομοθεσία

Νομοθεσία για Μηχανολογία - Ηλεκτρολογία

4 files

 1. Κανονισμός πυροπροστασίας ΠΔ 41/18 Κωδικοποιημένος

  Ο  Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων σε κωδικοποιημένα αρχεία DOC και PDF ΦΕΚ 80 Α/07-05-2018  

  10 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Συγκρότηση Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών - σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

  τα βασικά έντυπα για 
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 11ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
   
  ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΕ της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020) ΑΙΤΗΣΗ της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν.4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200/20.10.2020) Νόμος 4736 / 2020 (ΦΕΚ Α 200 / 20-10-2020)

  3 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. O Nέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων – ΠΔ 41/2018

  Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει υποχρεωτική εφαρμογή:
  α) Στα κτήρια ή τμήματα κτηρίων, που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του και των οποίων οι χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις: κατοικία, προσωρινή διαμονή, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική πρόνοια, σωφρονισμός, εμπόριο, γραφεία, βιομηχανία – βιοτεχνία, αποθήκευση, στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.
  β) Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργικά προσθηκών σε υφιστάμενα κτήρια. 
  γ) Στις περιπτώσεις κτηρίων ή τμημάτων αυτών, τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του προϊσχύοντος ΠΔ 71/1988, για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία πραγματοποιείται μετά την ισχύ του νέου Κανονισμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη.
  δ) Στις περιπτώσεις κτηρίων ανεγερθέντων πριν την ισχύ του ΠΔ 71/1988 στα οποία συντελείται, μετά την ισχύ του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.
  ε) Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε κτήρια ανεγερθέντα πριν την ισχύ του κεφ. Α΄ του ΠΔ 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτηρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.
  στ) Στους υποσταθμούς της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που ανεγείρονται μετά την ισχύ του νέου κανονισμού πυροπροστασίας, με την εν λόγω υπηρεσία να είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του, στους συγκεκριμένους χώρους ιδιοκτησίας της.
   
  Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτήρια, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

  Εξαιρούνται όλων των παραπάνω, κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφ’ όσον αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο χαρακτήρα τους.

  2 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - ΦΕΚ B 4654-2021

  από το ΦΕΚ
  Άρθρο 1
  Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
  1.   Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
   
   
   
  Εχει ανέβει το αρχικό PDF αρχείο και η "αυτόματη" μορφοποίηση του σε DOC.
  Δεν έχει τσεκαριστεί η ορθότητα στο DOC άρα κάνετε χρήση με προσοχή κι αφού ελεγχθεί το ΦΕΚ σε PDF μορφή.

  2 downloads

  0 comments

  Updated


×
×
 • Δημιουργία Νέου...